Module ProjectBid - Đấu thầu dự án

14:51 0 Comments A+ a-Chức năng module: nơi các chủ dự án tạo các hồ sơ mời thầu dự án để các lập trình viên tham gia đấu thầu, thực hiện các dự án đó.

Hạn bàn giao: 30 ngày

Đơn giá: 3.000.000
Tính năng quản trị ở Admin Control Panel website:

- Quản lý chuyên mục.

- Quản lý danh sách các dự án được đăng trên hệ thống.

- Quản lý đánh giá thành viên.

- Quản lý các giao dịch nạp tiền, thanh toán.

- Cấu hình hệ thống.

Tính năng thành viên (lập trình viên)

- Quản lý thông tin cá nhân, thông tin thanh toán.

- Đăng ký bỏ thầu dự án (Giá cả, thời gian, yêu cầu tạm ứng % dự án, ghi chú chung, ghi chú gửi riêng chủ dự án). Nếu hồ sơ thầu phải mua thì yêu cầu thành viên nộp tiền vào tài khoản trước.

- Quản lý danh sách các gói thầu đã tham gia (Đang chờ bỏ thầu, đang thực hiện, đã thực hiện xong, bị loại bỏ).

- Chấp nhận thỏa thuận thực hiện dự án của chủ đầu tư.

- Thông báo hoàn thành dự án để chủ đầu tư chuyển tiền (tạm giữ) trước khi bàn giao dự án.

- Bàn giao dự án, chỉnh sửa dự án và thực hiện bàn giao lại.

- Quản lý lịch sử giao dịch: thanh toán, nộp tiền vào tài khoản.

- Gửi yêu cầu thanh toán đến quản trị hệ thống.


Tính năng dành cho chủ dự án

- Đăng ký trở thành nhà cung cấp. (bằng cách nộp phí để gia hạn thời gian hoặc số dự án).

- Thanh toán phí để gia hạn chức năng chủ dự án.

- Đăng hồ sơ thầu (Tên dự án, thuộc chuyên mục, khoảng kinh phí, khoảng thời gian thực hiện, bản mô tả tính năng dự án, tùy chọn kiểu đấu thầu: tự do công khai/ đấu thầu hạn chế ẩn giá bỏ thầu / có thu phí bán hồ sơ thầu – thêm ô “phí mua hồ sơ”).

- Quản lý hồ sơ thầu đã đăng (Đang chờ bỏ thầu, đang thực hiện, đã thực hiện xong, bị hủy bỏ).

- Chọn người thực hiện cho dự án.

- Thanh toán tạm ứng cho người thực hiện dự án (sẽ bị tạm giữ) trong tài khoản của người thực hiện.

- Chuyển tiền thanh toán vào tài khoản website.

- Nhận bàn giao, kiểm tra dự án, phản hồi cho người thực hiện.

- Thông báo kết thúc dự án. Toàn bộ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản người thực hiện dự án.

- Đánh giá người thực hiện dự án sau khi xong dự án (cho điểm và comment)

- Quản lý lịch sử giao dịch: thanh toán, nộp tiền vào tài khoản.

Tính năng chung ngoài trang chủ hệ thống

- Trình bày dự án (đang chờ bỏ thầu) theo chuyên mục nhiều cấp.

- Danh sách các dự án đang được thực hiện.

- Danh sách các dự án được thực hiện thành công.

- Danh sách thành viên xếp theo giá trị dự án đã thực hiện.

- Xem thông tin chi tiết thành viên: tổng giá trị dự án thành công, đang thực hiện, bị hỏng do lỗi của mình.

- Danh sách chủ đầu tư xếp theo giá trị dự án đã thực hiện.

- Xem thông tin chi tiết chủ đầu tư: tổng giá trị dự án thành công, đang thực hiện, bị hỏng do lỗi của mình.

- Chức năng nạp tiền online qua một trong các cổng thanh toán: Paypal, nganluong.vn

Ghi chú:

Giấy phép 1 tên miền chỉ cho phép sử dụng module trên 1 tên miền xác định và không cho phép sửa code (mục đích nhằm tránh việc khách hàng mua module với giá rẻ rồi tung lên mạng, gây thiệt hại cho webnhanh.vn).

Nếu bạn cần phiên bản opensource (giá cao hơn) hoặc một phiên bản opensource giá tương đương (ít tính năng, để có mức giá thấp và có thể sửa code theo ý mình - trường hợp này không được bảo hành) vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để được báo giá chi tiết.