Module tra cứu điểm nâng cao

10:11 0 Comments A+ a-

Nhằm giúp nhà trường quản lý điểm của học sinh một cách hiệu quả, Vinades.,JSC xin tư vấn và gửi tới quý trường module tra cứu điểm nâng cao. Với module này, quý trường có thể quản lý năm học/kỳ thi, quản lý các thông số riêng của kỳ thi, quản lý học sinh, điểm của kỳ thi, thiết kế giao diện tra cứu dành cho người dùng. Chúng tôi xin mô tả tính năng chi tiết của module như sau:

Đơn giá: 2.000.000 VND
Bảo hành: 3 tháng 
1. Tính năng quản trị (admin)

1.1. Quản lý năm học/kỳ thi: Thêm, xóa, sửa năm học, kỳ thi:- Một năm học cần có tên.
- Một kỳ thi cần có tên, mô tả. Kỳ thi phải thuộc năm học nào đó.
- Trong danh sách các kỳ thi, phải lựa chọn 1 kỳ thi là kỳ thi hiện tại.

1.2. Quản lý các thông số của kỳ thi (thông số tùy chỉnh cho kỳ thi): Mỗi kỳ thi có các thống số riêng. Các thông số của kỳ thi bao gồm các thông số của học sinh, điểm số, kết quả thi… Phần này có tính năng là có thể thêm, xóa, sửa 1 thông số.
Một thông số cần có tên (name – chữ ngắn, bắt buộc), phần mô tả (description: mô tả chi tiết cho thông số, không bắt buộc), thuộc tính (properties: số nguyên/số thập phân/chữ ), cách trình bày (số ký tự của ô nhập liệu, độ dài ký tự được chấp nhận), được đánh dấu là trường tra cứu hay không.
+ Các thông tin của 1 học sinh gồm:
- Họ và tên,
- Số báo danh,
- Ngày tháng năm sinh,
- Nơi sinh,
- Học sinh trường…
+ Các thông số về điểm có thể bao gồm:
- Môn học: Toán, Lý Hóa, Văn, Sử, Địa…
- Điểm cộng: Cộng khu vực, điểm ưu tiên…
- Tổng cộng: Điểm xét tốt nghiệp, điểm trung bình…
- Kết quả thi: Tốt nghiệp, trượt…
+ Quản lý học sinh, điểm từng kỳ thi (thêm, xóa, sửa)
- Họ và tên,
- Số báo danh.
- Ngày tháng năm sinh,
- Nơi sinh,
- Học sinh trường,
- Điểm từng môn (lấy từ thông số của kỳ thi)
- Điểm cộng: (cộng khu vực, điểm ưu tiên)
- Điểm xét tốt nghiệp…

1.3. Nhập điểm thủ công hàng loạt: Bảng nhập dữ liệu hàng loạt sẽ hiển thị tất cả các thống số theo chiều ngang để người quản trị có thể nhập dữ liệu, mỗi lần nhập dữ liệu hàng loạt sẽ mặc định để 5 dòng trống. Nút “Thêm” ngay bên dưới cho phép người quản trị thêm tối đa 50 dòng cho mỗi lần nhập.

1.4. Nhập dữ liệu tự động (import từ file excel mẫu)
Người quản trị tải file excel mẫu về, phân công người nhập dữ liệu vào Excel rồi import file excel này vào Cơ sở dữ liệu.

2. Thiết kế giao diện tra cứu dành cho người dùng:

Tra cứu bằng cách chọn năm học và duyệt theo danh sách hoặc gõ từ khóa để tra cứu theo các tiêu chí tra cứu.
Kết quả thỏa mãn sẽ được trình bày theo danh sách, xếp theo số thứ tự, được phân trang nếu quá dài.

Giao diện tra cứu trên web:Giao diện xem chi tiết:3. Nhắn tin tra cứu qua điện thoại:

Tích hợp tính năng tra cứu điểm bằng cách gửi tin nhắn qua điện thoại.Ghi chú: Giá module đã bao gồm việc giúp đỡ đăng ký và khởi tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ Free SMS gateway. Nếu quý khách sử dụng dịch vụ SMS gateway có phí, chúng tôi sẽ giúp đỡ thủ tục đăng ký đầu số.

Thông tin về dịch vụ SMS gateway:

Dịch vụ SMS gateway cho phép bạn tương tác với web thông qua tin nhắn điện thoại. Cho phép bạn thu tiền khách hàng thông qua việc nhắn tin qua các đầu số.

Mỗi đầu số ứng với một khoản tiền mà nhà mạng thu được của người nhắn tin. Bạn sẽ được nhà mạng chiết khấu cho một phần trong đó.

Dưới đây là bảng báo cáo doanh thu có được từ dịch vụ SMS gateway. Doanh thu này sẽ được SMS gateway trả cho quý khách.Dưới đây là bảng giá chiết khấu:


Doanh thu từ dịch vụ đầu số SMS


Mã số

Giá cước thu từ khách hàng
(bao gồm VAT)

Chi phí trả cho Telco

Số tiền thực thu của SMS gateway
(bao gồm VAT)


Vina, Mobi

SFone, EVN

Vietel

Beeline

Vina, Mobi

SFone, EVN

Vietel

Beeline


80xx

500

500

500

500

500

0

0

0

0


81xx

1.000

570

515

667

615

430

485

333

385


82xx

2.000

1.030

708

1.240

1127

970

1.292

760

873


83xx

3.000

1.540

1.147

1.855

1691

1.460

1.853

1.145

1309


84xx

4.000

2.050

1.435

2.475

2254

1.950

2.565

1.525

1746


85xx

5.000

2.340

1.722

2.860

2575

2.660

3.278

2.140

2425


86xx

10.000

4.660

3.160

5.720

5150

5.340

6.840

4.280

4850


87xx

15.000

7.000

4.597

8.550

7725

8.000

10.403

6.450

7275
Doanh thu thanh toán = Thực thu của SMS gateway x Tỉ lệ%


Sản lượng SMS/tháng
Tỉ lệ thụ hưởng


< 10.000

70%


Từ 10.000 đến 30.000

72%

Từ 30.000 đến 50.000

74%


> 50.000

75%


(Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, phụ thuộc thời điểm mà SMS gateway áp dụng)

Chú ý: SMS gateway miễn phí chỉ cho sử dụng đầu số 81xx và 82xx, các đầu số từ 83xx đến 87xx chỉ dành cho dịch vụ có phí. Chúng tôi sẽ giúp đỡ đăng ký và khởi tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ SMS gateway cho bạn.