Module Auction - Đấu giá

14:47 0 Comments A+ a-

Bạn muốn xây dựng một website đấu giá cho nhiều lĩnh vực khác nhau? module này sẽ cho phép bạn thực hiện ý tưởng đó

Hạn bàn giao: 15 ngày
Đơn giá: 4.000.000

- Khách đăng ký tài khoản để đăng đấu giá (thông tin, hình ảnh) và tham gia đấu giá (đặt giá đấu cho các phiên đấu giá khác).
- Người quản trị portal có thể thêm/xóa/sửa tài khoản khách hàng.
- Người quản trị portal quản lý, cập nhật, thay đổi trạng thái hiển thị và thông tin trạng thái đấu giá bao gồm:

- Giá mua ngay (Buy it now)

- Giá có thể bán (Reserver price)

- Thông tin phản hồi (Feedback)

- Tích hợp cổng thanh toán Paypal hoặc ngân lượng.

Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi nếu quý khách muốn đặt module theo yêu cầu riêng.